มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ทักษะและประสบการณ์


เส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับเด็กนักเรียนที่เคยเรียนที่โรงเรียนเจริญลักษณ์
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ อันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้

BALLET

บีวีจี แดนซ์ หลักสูตรของ
โรงเรียนเจริญลักษณ์ได้รับการรับรองจากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ

ARTS

โรงเรียนเจริญลักษณ์สอนศิลปะแนวสร้างสรรค์แบบบูรณาการตามแนวใหม่เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีทักษะ
มีความคิดสร้างสรรค์

TAEKWONDO

บีวีจี ยิม ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาพันธ์เทควันโดโลก เเละสถาบันคุกคิวอน ประเทศเกาหลี

THAI-MUSIC

โรงเรียนเจริญลักษณ์เปิดสอนดนตรีไทยสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป ตามหลักสูตรของกรมศิลปกร

THAI-DANCE

มุ่งเน้นให้มีความกล้าแสดงออก อีกทั้งสามารถรำตามหลักสูตรและรำเพลงพิเศษได้อย่างชำนาญ

ACTIVITIES

นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ทักษะนอกห้องเรียน ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ

เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์


"มุ่งพัฒนาการเรียนรู้" โรงเรียนเจริญลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานของท่าน จึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน หรือเน้นทักษะเฉพาะทางเพื่อนำไปศึกษาต่อในสถาบันเฉพาะทาง โดยนอกจากการเรียนการสอนปกติแล้วทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเด็กที่เรียนในสาขาวิชาต่างๆเข้าร่วมแสดงหรือเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ อันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้

ข่าวสาร-กิจกรรม


05 Nov 18

กิจกรรมวันฮาโลวีน 2018

กิจกรรรมวันฮาโลวีน 2561 [อ่านต่อ...]

14 Sep 18

คอร์สปิดเทอม... เดือนตุลาคม 2561

คอร์สปิดเทอม... เดือนตุลาคม 2561 [อ่านต่อ...]

15 Aug 18

รวมรูปภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2018

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2018 [อ่านต่อ...]