เส้นทางสู่ความสำเร็จ


เส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับเด็กนักเรียนที่เคยเรียนที่โรงเรียนเจริญลักษณ์นั้นมีมากมายแบ่งแยกตามสาขาวิชาที่เรียน ไม่ว่าจะเลือกเรียนในวิชาไหนทุกคนย่อมมีเป้าหมายด้วยกันทั้งนั้น โดยนอกจากการเรียนการสอนปกติแล้วทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเด็กที่เรียนในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขันต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์อันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้

วิชานาฏศิลป์ไทย

ด.ญ. ลักษิกา สุทธิวารี น้องแพรว เริ่มเรียนเมื่ออายุนาฏศิลป์ไทย เมื่ออายุ 6 ขวบ

- สอบเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- ใช้วิชานาฏศิลป์ไทยสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครืนวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2561

An image