สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาเทควันโด


"เทควันโด" เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวเกาหลีปัจจุบันเผยแพร่ไปตามส่วนต่างๆ ของโลกมากกว่า 150 ประเทศเทควันโดไม่ใช่แค่กีฬา หรือการต่อสู้แต่ยังเป็นปรัชญาและการดำเนินชีวิตที่แทรกซึมอยู่

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาบัลเลต์


"บัลเล่ต" เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งที่มีเทคนิคเฉพาะ เช่น การTurn Out, การจัดสมดุลของร่างกายการยืนปลายเท้าเน้นความสง่างาม