หลักสูตรที่เปิดการสอน


เทควันโด

บีวีจี ยิม (BVG GYM) ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation), สถาบันคุกคิวอน (Kukkiwon) ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดของเทคนิคและเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

บัลเล่ต์

บีวีจี แดนซ์ (BVG DANCE) หลักสูตรของโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้รับการรับรองจากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของโลก สอนโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและมีความชำนาญในสาขาวิชา บุตรหลานของท่านจะสามารถเต้นบัลเล่ต์ได้อย่างถูกหลัก มาตรฐานเดียวกับสากลโลก

ดนตรีไทย

โรงเรียนเจริญลักษณ์เปิดสอนดนตรีไทยสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป ตามหลักสูตรของกรมศิลปกรโดยเน้นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว และมีการสอนแบบเข้ากลุ่มเพื่อให้บุตรหลานของท่านสามารถเล่นดนตรีเป็นวงร่วมกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ ได้

วิชานาฏศิลป์ไทย

โรงเรียนเจริญลักษณ์มุ่งเน้นให้บุตรหลานของท่านมีความกล้าแสดงออก มีความสามารถในการรำท่าต่างๆ ได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังปรับเน้นสรีระร่างกายของบุตรหลานของท่าให้สง่างาม ภายใน 1 ปี บุตรหลานของท่านจะสามารถรำตามหลักสูตรและสามารถรำเพลงพิเศษได้รวม 8 เพลงอย่างชำนาญ

ศิลปะ

ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์สอนศิลปะแนวสร้างสรรค์แบบบูรณาการตามแนวใหม่เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการในการแสดงออก โดยเน้นความสามารถและความสนใจของบุตรหลานของท่าน ผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่มุ่งพัฒนาศักยภาพจากภายในสู่ภายนอก