วิชาบัลเล่ต์


คุณภาพการเรียนการสอน

วิชาบัลเล่ต์ R.A.D ประเทศอังกฤษ ารเรียนบัลเล่ต์นอกจากจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กแล้วยังสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของลักษณะการเดินการเคลื่อนไหวให้มีท่าทีที่สง่างามได้อีกด้วย หากบุตรหลานของท่านได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นประจำจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุนทรีย์ มีความมั่นใจในตนเองและมีความกล้าแสดงออกอย่างถูกกาลเทศะ การเรียนบัลเล่ต์เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักในเสียงดนตรีและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาไปสู่การเต้นในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

หลักสูตรการสอน

หลักสูตรของโรงเรียนเจริญลักษณ์ ได้รับการรับรองจากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของโลกสอนโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนอบรมและรับรองจากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ คุณจะสามารถเต้นบัลเล่ต์ได้อย่างปลอดภัยและถูกหลักไม่ว่าคุณจะมีอายุมากน้อยแค่ไหนคุณก็สามารถเรียนบัลเล่ต์ได้ ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์จะมีการส่งนักเรียนสอบกับทางต้นสังกัดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทาง Royal Academy of Dance มาสอบให้ทุกปี โดยมีระดับขั้นในการสอบดังนี้

หลักสูตร 7 ปี สำหรับเยาวชน

ระดับ Pre-PrimaryAn image

ระดับ Primary

ระดับ Grade 1

ระดับ Grade 2

ระดับ Grade 3

ระดับ Grade 4

ระดับ Grade 5

ระดับ Grade 6

ระดับ Grade 7