วิชาเทควันโด


คุณภาพการเรียนการสอน

เทควันโดจัดเป็นกีฬาประเภทศิลปะการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธแต่เน้นที่การต่อสู้ด้วยมือเปล่า เท้าเปล่า จัดเป็นศิลปะป้อง กันตัวชั้นนำที่คนสนใจเล่นกันทั่วโลกตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ความน่าสนใจของเทควันโดอยู่ที่การจัดลำดับสายคาดเอวที่เริ่มต้นตั้งแต่สายขาวจนถึงสูงสุดคือสายดำ กีฬาเทควันโดสามารถเริ่มต้นเรียนได้ตั้งแต่ 3-4 ขวบขึ้นไป

หลักสูตรการสอนเทควันโด บีวีจี ยิม (BVG GYM) ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาพันธ์ เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation), สถาบันคุกคิวอน (Kukkiwon) ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดของวิชาเทควันโด และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ ได้จัดการสอบเลื่อนขั้นให้กับนักเรียนในทุกๆ 3 เดือน

ลำดับสายของเทควันโด

เทควันโดแบ่งการเรียนออกเป็นตามลำดับชั้นของความสามารถ โดยเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลย (พื้นฐาน) จนถึงขั้นฝึกทักษะครบถ้วน (สายดำ) โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 10 ชั้น ซึ่งในเมืองไทยใช้สายสีเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้

พื้นฐาน สายขาว

เกรด 10 สายเหลือง 1

เกรด 9 สายเหลือง 2

เกรด 8 สายเขียว 1An image

เกรด 7 สายเขียว 2

เกรด 6 สายฟ้า 1

เกรด 5 สายฟ้า 2

เกรด 4 สายน้ำตาล 1

เกรด 3 สายน้ำตาล 2

เกรด 2 สายแดง 1

เกรด 1 สายแดง 2

เกรด 1 DAN สายดำ