05 Nov 18

กิจกรรมวันฮาโลวีน 2018

กิจกรรรมวันฮาโลวีน 2561 [อ่านต่อ...]


15 Aug 18

รวมรูปภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2018

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2018 [อ่านต่อ...]


25 Jun 18

สอบบัลเลต์ประจำปี 2018

โรงเรียนเจริญลักษณ์ได้รับการรับรองจากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของโลก ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์จะมีการส่งนักเรียนสอบกับทางต้นสังกัดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากทาง Royal Academy of Dance มาสอบให้ทุกปี [อ่านต่อ...]


11 Jun 18

Children's Day 2018

Children's Day 2018 [อ่านต่อ...]


08 Jun 18

บีวีจี หรรษา สุขสราญสงกรานต์เย็นฉ่ำใจ 2018

กิจกรรมวันสงกรานต์ บีวีจี หรรษา สุขสราญสงกรานต์เย็นฉ่ำใจ 2018 [อ่านต่อ...]


08 Jun 18

BVG SPORTS DAY 2017

BVG SPORTS DAY 2017 [อ่านต่อ...]