กำหนดการสอบสายเทควันโด


กำหนดการสอบเลื่อนสายเทควันโด

วันที่ 25 มีนาคม 2561

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561  สอบสายสี , สอบสายดำ

วันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่ 23 ธันวาคม 2561

        สีของสายคาดเอวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่การเรียงลำดับขั้นเท่านั้น เพราะสายแต่ละสีนั้นมีความหมายถึงการเพิ่มของการรับรู้และพัฒนาการของผู้เรียน ระบบสีของสายแสดงขั้นของการพัฒนา และมันยังแสดงถึงการเติบโตของการรับรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาทางด้านการต่อสู้ในยิมหรือโรงฝึก (dojang) เท่านั้นแต่มันแสดงถึงบุคลิกภาพ และการเติบโตทางด้านความคิดนอกยิมหรือการดำเนิน   ชีวิติอีกด้วยมีความหมายถึงการเกิดหรือการเริ่มต้นของเมล็ดพันธ์ นักเทควันโดสายขาวก็คือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เช่นเดียวกับเมล็ดพันธ์

ลำดับสายของเทควันโด 

        เทควันโดแบ่งการเรียนออกเป็นตามลำดับชั้นของความสามารถโดยเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลย (พื้นฐาน) จนถึงขั้นฝึกทักษะครบถ้วน (สายดำ) โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 10 ชั้น ซึ่งในเมืองไทยใช้สายสีเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้       

          พื้นฐาน                        สายขาว 

           เกรด 10                      สายเหลือง  1

           เกรด 9                       สายเหลือง  2                           

           เกรด 8                       สายเขียว 1

           เกรด 7                       สายเขียว 2

           เกรด 6                       สายฟ้า 1

           เกรด 5                       สายฟ้า 2

           เกรด 4                       สายน้ำตาล 1

           เกรด 3                       สายน้ำตาล 2

           เกรด 2                       สายแดง 1       

           เกรด 1                       สายแดง 2

           เกรด 1 DAN                  สายดำ