การสอบเลื่อนขั้นของวิชาบัลเลต์


      หลักสูตรของโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้รับการรับรองจากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของโลก สอนโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนอบรมและรับรองจากสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ คุณจะสามารถเต้นบัลเล่ต์ได้อย่างปลอดภัยและถูกหลักไม่ว่าคุณจะมีอายุมากน้อยแค่ไหนคุณก็สามารถเรียนบัลเล่ต์ได้ ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์จะมีการส่งนักเรียนสอบกับทางต้นสังกัดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากทาง Royal Academy of Dance มาสอบให้ทุกปี

An imageAn image