ทีมงาน


                  นอกจากจะมีคุณครูที่คอยดูแลบุตรหลานของท่านแล้ว ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ยังมีพนักงานคอยดูแลบุตรหลานของท่าน ตลอดเวลาที่อยู่ในรั้วโรงเรียน โดยพนักงานทุกคนจะคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านเป็นหลัก ผู้ปกครองสามารถไว้ใจทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ ให้ดูแลบุตรหลานของท่านได้ตลอดทั้งวัน


อัสนี พยัคกูล (พี่หนุ่ย)

ณัฏฐากร พาทา (พี่เฟรช)

วิจิตตรา สิงหาสาร (พี่นิ่ม)

ซารีฮาน มะเล็ก (พี่ฮาน)

ณัฐสุดา คุณเสน (พี่อัง)